11 April 2015

PCB sebagai Cukai Muktamad

Salam sejahtera.

Berjumpa lagi kita di dalam posting kali ini yang akan menyentuh berkenaan PCB sebagai Cukai Muktamad atau di dalam bahasa Inggerisnya "PCB as Final Tax".Apakah itu Cukai Muktamad / "Final Tax"? Bagaimana untuk menikmati PCB sebagai Cukai Muktamad. Teruskan membaca...

Sebelum saya teruskan saya pasti ramai yang sudah mengetahui apa itu PCB. PCB adalah singkatan kepada Potongan Cukai Bulanan. Cukai yang dipotong dari gaji pekerja yang telah layak dikenakan cukai.

Kemudian apa itu Cukai Muktamad atau Final Tax. Cukai muktamad adalah cukai yang sepatutnya kena dibayar oleh seorang pembayar cukai bagi satu-satu Tahun Taksiran. Jadi jika digabungkan PCB sebagai cukai muktamad, maka apa yang dimaksudkan adalah berapa pun amaun yang telah dibuat potongan gaji dari gaji seorang pekerja tersebut boleh dianggap sebagai amaun cukai yang sepatutnya kena dibayar oleh seseorang pembayar cukai.

 Bagaimana perlaksanaan PCB sebagai cukai muktamad ni. Sebagai tahun pertama perlaksanaannya ianya dilaksanakan atas pilihan pembayar cukai sendiri bagi yang telah memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan. 


Apakah syarat-syarat yang telah ditetapkan? Ada 5 syarat yang telah ditetapkan bagi Tahun Taksiran 2014 iaitu:
a. Hanya mempunyai pendapatan penggajian sahaja. Tiada punca pendapatan lain selain penggajian. b. Mesti ada PCB dilakukan oleh majikan mengikut peraturan PCB.
c. Mesti bekerja dengan majikan yang sama bagi tempoh 12 bulan iaitu dari Januari hingga Disember 2014.
d. Cukai tidak ditanggung oleh majikan.
e. Tidak memilih untuk membuat taksiran bersama dengan pasangan.

 Bagi tahun taksiran 2015 pula ada sedikit perubahan syarat dilakukan.iaitu :
a. Hanya mempunyai pendapatan penggajian sahaja termasuk Manfaat Berupa Barangan dan juga Nilai Tetap Kediaman. Tiada punca pendapatan lain selain penggajian. b. Mesti ada PCB dilakukan oleh majikan mengikut peraturan PCB.
c. Tidak semestinya bekerja dengan majikan yang sama bagi tempoh 12 bulan iaitu antara Januari hingga Disember 2015.
d. Cukai tidak ditanggung oleh majikan.
e. Tidak memilih untuk membuat taksiran bersama dengan pasangan.

Jadi jika kita memenuhi sepenuhnya syarat-syarat ini apa yang kita boleh buat? Jika kita dag memenuhi sepenuhnya syarat ini kita berhak untuk memilih untuk tidak mengemukakan borang BE bagi tahun taksiran tersebut. Maknanya tiada lagi perlu isi borang BE samana secara manual atau e-filing.

Apa kesannya? Kesannya adalah semua PCB yang telah dipotong dari gaji akan dianggap sebagai cukai kena dibayar sepenuhnya dan tiada bayaran balik akan dilakukan.

Bila tarikh yang akan dianggap PCB tersebut sebagai cukai muktamad? Sebaik sahaja tamat tarikh penghantaran Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP) iaitu Borang BE samada manual atau e-filing yang mana lebih lewat.

Jika selepas tarikh tersebut saya berubah hati untuk mengemukakan BNCP pula bagaimana? Pengemukaan BNCP selepas tarikh tersebut akan dianggap lewat dan akan dikenakan penalti lewat.

Jadi sekiranya berubah hati untuk mengemukakan BNCP selepas tarikh tamat dengan tujuan untuk mendapatkan bayaran balik cukai terlebih bayar anda harus memastikan lebihan bayaran itu lebih banyak dari amaun penalti yang akan dikenakan. Jika tidak bukan sahaja tidak akan menerima bayaran balik tetapi kena bayar pula tambahan cukai untuk penalti lewat.

Jadi sebelum mempertimbangkan untuk tidak mengemukakan BNCP pastikan anda telah mengambilkira kesan kesannya.

Sekian dulu sehingga berjumpa di posting akan datang.

Read More...

01 Mac 2015

MEF-LHDNM Seminar 2015 di Setia City Convention Centre

Nantikan kemunculannya pada 2 April 2015


Maklumat lanjut di laman web Hasil dan juga MEF.


Read More...

Pengiraan Potongan Cukai Berjadual (PCB) berkomputer

Salam sejahtera
Bertemu lagi di dalam posting kali ini. Hari ini saya ingin mengupas berkenaan kaedah pengiraan PCB berkomputer.Pengiraan cukai berkomputer bukan hanya kepada majikan yang terdiri daripada syarikat sendirian berhad dan berhad yang mempunyai organisasi besar sahaja. Tetapi boleh juga digunakan oleh majikan yang hanya mempunyai seorang atau dua pekerja dan juga enterprise dan perkongsian.

Secara umumnya, terdapat dua cara mengira PCB menggunakan pengiraan berkomputer. 

a. Sistem Gaji Berkomputer yang disahkan LHDNM - dibina oleh pihak ketiga yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh LHDNM. Mendapat pengesahan mengenai ketepatan pengiraan oleh LHDNM. Senarai sistem yang telah disahkan ada di dalam laman web Hasil.

 b. Sistem online yang dibina oleh LHDNM untuk kegunaan majikan secara percuma. Terdapat 3 pilihan iaitu
1. Kalkulator PCB - Majikan boleh mengira PCB bagi pekerja dengan mengisi ruangan-ruangan berkenaan dan apabila tekan butang Kira, amaun PCB yang sepatutnya dipotong dipaparkan. Boleh dicetak pengiraan yang telah dibuat. Namun kelemahannya adalah tidak boleh disimpan apa pengiraan yang dibuat. Sekiranya perlu mengira PCB lagi semua data peru diisi semula.

2. e-PCB - Majikan boleh memohon ID dengan mendaftar di laman web e-PCB. Setelah ID diaktifkan majikan boleh menguncimasuk maklumat pekerja dan pendapatan yang diterima. PCB akan dikira secara automatik. Maklumat pekerja dan pendapatan akan disimpan jadi untuk bulan berikutnya sekiranya pendapatan tidak berubah tiada perubahan perlu dilakukan dan terus boleh buat bayaran PCB samada secara online atau di kaunter Khas di Pusat Bayaran Hasil.

Sistem e-PCB biasanya sesuai untuk majikan yang tiada sistem gaji berkomputer dan jumlah pekerja yang sedikit sehingga sederhana ramai. Ini kerana maklumat pekerja dan gaji perlu dikunci masuk setiap seorang ke dalam sistem e-PCB.

3.e-Data PCB - Sistem ini sebenarnya bukanlah untuk pengiraan PCB. Tetapi lebih kepada penghantaran Borang CP39 (Borang maklumat pekerja yang dibuat potongan PCB) dan juga pembayaran secara online dan juga di kaunter Khas Pusat Bayaran Hasil.

Sistem e-Data PCB dibangunkan sebagai pelengkap kepada majikan yang mempunyai sistem gaji berkomputer. Di dalam keadaan biasa majikan akan export data CP39 di dalam bentuk text file ke dalam disket dan membuat bayaran di kaunter bank yang menyediakan khidmat pembayaran PCB. Perkara ini agak menyusahkan majikan kerana pada zaman ini susah untuk menjumpai komputer dengan disket drive dan bank hanya menerima disket sahaja.

Jadi penyelesaiannya adalah e-Data PCB. Majikan perlu daftar untuk mendapatkan ID. Apabila sudah diaktifkan majikan boleh upload text file yang biasanya dimasukkan ke dalam disket terus ke LHDNM secara online. Pembayaran juga boleh terus dilakukan seperti e-PCB. Pembukuan PCB ke lejar majikan dan pekerja juga akan menjadi cepat.

Kesimpulannya pengiraan PCB kini adalah hanya dihujung jari sahaja. Syarat PCB 2015 yang mewajibkan majikan membuat pelarasan sekurang-kurangnya 2 kali setahun tidak boleh lagi diabaikan oleh majikan.

Sekian dahulu. Sehingga berjumpa di lain posting.

Read More...

23 Februari 2015

Potongan Cukai Bulanan (PCB) 2015

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Tahun 2015 menyaksikan sekali lagi Jadual PCB dipinda selaras dengan matlamat PCB sebagai cukai akhir. Seperti tahun tahun lalu dimana majikan diberikan pilihan samada untuk menggunakan Jadual PCB 2015 atau Pengiraan secara berkomputer. Namun perkara terpenting pindaan tahun ini adalah pindaan tarikh akhir PCB daripada 10hb bulan berikutnya kepada 15hb bulan berikutnya serta penghapusan Borang TP2 yang sebelum ini digunakan bagi pekerja yang memilih untuk memasukkan Manfaat Berupa Barangan(MBB) dan Nilai Tempat Kediaman(NTK) di dalam pengiraan PCB. Ini kerana mulai tahun 2015 MBB dan NTK wajib dimasukkan oleh majikan di dalam pengiraan PCB.

Jadual PCB 2015 

Bagi majikan yang masih mahu meneruskan legasi dengan menggunakan Jadual PCB, mereka masih lagi dibenarkan menggunakan Jadual PCB 2015 yang boleh dimuat turun dari laman web LHDNM. Panduan untuk menggunakan Jadual PCB 2015 juga disediakan sekali disitu dengan memuat turun Garis Panduan PCB 2015.

Pengiraan Berkomputer

Pilihan yang lebih baik daripada penggunaan Jadual PCB adalah menggunakan kaedah Pengiraan berkomputer. Ini termasuklah menggunakan Sistem Gaji Berkomputer dari pembekal perisian yang telah disahkan oleh LHDNM, PCB kalkulator atau e-PCB.

Kaedah pengiraan berkomputer ini lebih tepat dan sekiranya digunakan secara konsisten dan betul, jumlah PCB tahunan akan bersamaan dengan amaun cukai yang dikira semasa pengisian borang BE. Dengan syarat semua pelepasan cukai yang dituntut di dalam borang BE telah diambilkira semasa pengiraan PCB dilakukan dengan menggunakan Borang TP1 yang kini wajib majikan melakukan pelarasan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Bulan mana dan berapa kerap tertakluk kepada majikan tetapi mesti sekurang-kurangnya 2 kali setahun mesti ada dilakukan pelarasan dengan borang TP1 yang dikemukakan oleh pekerja.

Sekian dahulu untuk kali ini. Bersambung lagi di lain posting.

Read More...