18 November 2008

Bagaimana Cukai Pendapatan dikira

Berikut adalah secara ringkas bagaimana cukai pendapatan anda dikira (Sehingga pindaan Tahun Taksiran 2008)

PENDAPATAN BERKANUN(Punca Perniagaan)
(Pendapatan kasar perniagaan tolak perbelanjaan yang dibenarkan dan elaun modal
perniagaan yang dituntut)
Campur: PENDAPATAN BERKANUN (Punca Bukan Perniagaan)
(Penggajian,dividen, faedah,sewa, menduduki premis bukan perniagaan, dll.

PENDAPATAN AGREGAT (Dari semua punca)

Tolak: Derma / Hadiah Wang kepada Kerajaan / Badan-Badan yang diluluskan (Terhad mak 7% daripada pendapatan agregat)

JUMLAH PENDAPATAN

Tolak:
(i)Pelepasan Persendirian
- Diri & tanggungan (Mak 8,000)
- Perbelanjaan rawatan perubatan ibubapa (Mak 5,000)
- Perbelanjaan rawatan penyakit serius termasuk pemeriksaan kesihatan yang menyeluruh.
(Mak 5,000)
- Pelepasan Individu cacat (Diri Sendiri Mak 6,000)
- Pelepasan Isteri / suami cacat (Mak 3,500)
- Bayaran bagi pelajaran dalam bidang teknikal, vokasional saintifik, industri dan teknologi
(Mak 5,000)
- Perbelanjaan membeli alat-alat sokongan asas individu hilang upaya (Mak 5,000)
- Perbelanjaan membeli buku, jurnal, majalah dan seumpamanya (Mak 1,000)
- Isteri /Suami jika tiada Jumlah Pendapatan (Mak 3,000)
- Anak
i. Bawah 18 tahun (1,000 setiap anak)
ii. Atas 18 tahun dan masih belajar peringkat diploma dan ke atas di kolej/Universiti
dalam dan luar negara (4,000 setiap anak)
- Anak Hilang Upaya (5,000 setiap anak) dan jika belajar di Universiti 5,000 + 4,000 = 9,000

(ii)Lain-lain pelepasan
- Premium insurans nyawa dan caruman kepada Kumpulan Wang yang diluluskan - Diri sendiri(Mak 6,000)
- Premium insurans bagi pelajaran atau manfaat perubatan - Diri sendiri, isteri dan anak (Mak 3,000)
- Tabungan bersih di dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (Mak 3,000)
- Pembelian komputer sekali setiap 3 tahun (Mak 3,000)
- Pembelian alat sukan (Mak 300)

PENDAPATAN YANG BOLEH DIKENAKAN CUKAI

CUKAI PENDAPATAN YANG DIKENAKAN (seperti kadar cukai)

Tolak:
Rebat
(i)Diri 350 } Jika PENDAPATAN YANG BOLEH DIKENAKAN CUKAI <35,000
(ii)Isteri 350 }
(iii) Zakat - Sebanyak mana pun zakat yang dibayar pada tahun tersebut
(iv) Levi Pekerja asing - Ini levi yang pekerja asing bayar bukan levi pembantu rumah kita tau

Tolak:
Pelepasan bagi cukai asing / potongan cukai daripada dividen

JUMLAH CUKAI YANG KENA DIBAYAR / DIBAYAR BALIK

Sekiranya masih ada cukai kena dibayar, cukai tersebut hendaklah ditolak dengan jumlah Potongan Cukai Berjadual/Ansuran CP500 bagi tahun tersebut. Sekiranya masih ada cukai yang perlu dibayar baki cukai tersebut mesti dibayar sebelum tarikh akhir penghantaran borang nyata cukai pendapatan untuk mengelakkan dikenakan denda lewat bayar.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan