24 November 2008

KWSP : Kekalkan 11% atau turunkan ke 8% caruman

Baru-baru ini kerajan telah mengumumkan bahawa caruman KWSP akan dikurangkan dari 11% kepada 8% bermula Januari 2009. Sesiapa yang mahu mengekalkan 11% caruman perlu mengisi borang khas KWSP Disember ini.

Persoalannya adakah pengurangan caruman ini akan memberi kesan kepada cukai yang kena dibayar oleh seseorang itu. Untuk tujuan itu mari kita teliti contoh berikut

Contoh 1

Seorang yang mempunyai gaji bulanan RM 4,000.00. Bujang dan tiada pelepasan lain dituntut kecuali KWSP.

KWSP 11% RM 440.00 x 12 bulan = RM 5,280.00
KWSP 8% RM 320.00 x 12 bulan = RM 3,840.00

Senario 1 - Kekalkan caruman 11%

Jumlah pendapatan : RM 48,000.00
Tolak : Pelepasan
a. Diri sendiri : RM 8,000.00
b. KWSP : RM 5,280.00
Jumlah pelepasan : RM 13,280.00
Pendapatan bercukai : RM 34,720.00

Pengiraan Cukai Pendapatan
Cukai atas 20,000 pertama : RM 475.00
Cukai atas baki 14,720@ 7% : RM 1,030.40
Jumlah cukai pendapatan : RM 1,505.40
Tolak: Rebat individu : RM 350.00
Jumlah cukai yang dikenakan : RM 1,155.40

Senario 2 - Kurangkan caruman kepada 8%

Jumlah pendapatan : RM 48,000.00
Tolak : Pelepasan
a. Diri sendiri : RM 8,000.00
b. KWSP : RM 3,480.00
Jumlah pelepasan : RM 11,480.00
Pendapatan bercukai : RM 36,520.00

Pengiraan Cukai Pendapatan
Cukai atas 35,000 pertama : RM 1,525.00
Cukai atas baki 1,520@ 13% : RM 197.60
Jumlah cukai pendapatan : RM 1,722.60
Tolak: Rebat individu : RM 0
Jumlah cukai yang dikenakan : RM 1,722.60

Perbezaan cukai kena dibayar RM 567.20

Contoh 2

Seorang yang mempunyai gaji bulanan RM 4,000.00. Bujang dan mempunyai polisi insuran hayat dan perubatan RM 200.00 sebulan (RM 150 untuk hayat dan RM 50 untuk perubatan)

KWSP 11% RM 440.00 x 12 bulan = RM 5,280.00
KWSP 8% RM 320.00 x 12 bulan = RM 3,840.00
Insuran hayat RM 150.00 x 12 bulan = RM 1,800.00
Insuran perubatan RM 50.00 x 12 bulan = RM 600.00

Senario 1 - Kekalkan caruman 11%

Jumlah pendapatan : RM 48,000.00
Tolak : Pelepasan
a. Diri sendiri : RM 8,000.00
b. KWSP dan Insuran hayat : RM 5,280.00 + RM 1,800.00 = RM 7,080.00. TERHAD RM 6,000.00 sahaja
c. Insuran perubatan : RM 600.00
Jumlah pelepasan : RM 14,600.00
Pendapatan bercukai : RM 33,7400.00

Pengiraan Cukai Pendapatan
Cukai atas 20,000 pertama : RM 475.00
Cukai atas baki 13,400@ 7% : RM 938.00
Jumlah cukai pendapatan : RM 1,413.00
Tolak: Rebat individu : RM 350.00
Jumlah cukai yang dikenakan : RM 1,063.00

Senario 2 - Kurangkan caruman kepada 8%

Jumlah pendapatan : RM 48,000.00
Tolak : Pelepasan
a. Diri sendiri : RM 8,000.00
b. KWSP dan Insuran hayat : RM 3,480.00 + RM 1,800.00 = RM 5,640.00
c. Insuran perubatan : RM 600.00 Jumlah pelepasan : RM 14,240.00
Jumlah pelepasan : RM 11,480.00
Pendapatan bercukai : RM 33,760.00

Pengiraan Cukai Pendapatan
Cukai atas 20,000 pertama : RM 475.00
Cukai atas baki 13,760@ 7% : RM 963,20
Jumlah cukai pendapatan : RM 1,438.20
Tolak: Rebat individu : RM 350.00
Jumlah cukai yang dikenakan : RM 1,088.20

Perbezaan cukai kena dibayar RM 25.20

Dari 2 contoh di atas didapati perbezaan yang agak besar untuk Contoh 1 tetapi perbezaan yang kecil untuk Contoh 2. Perbezaan antara Contoh 1 dan 2 adalah Pelepasan Insuran hayat dan perubatan di Contoh 2. Jadi kesimpulannya tiada perubahan yang ketara sekiranya dikurangkan caruman dari 11 % ke 8% sekiranya kita juga menuntut pelepasan lain yang dibenarkan disamping pelepasan KWSP. Ada 19 kategori pelepasan semuanya yang dibenarkan. Terpulanglah kepada kita untuk menuntutnya atau tidak. Sistem Taksir Sendiri bermakna cukai kita sendiri yang mengiranya. Jadi berapa banyak cukai yang akan dibayar terpulang kepada perancangan cukai kita.

1 ulasan: